• بنیاد
   مکان : تهران/ تهران
   تلفن : 88674243-88673633 - -
   نمابر : 88673633
   آدرس : بزرگراه رسالت- نرسیده به بلوار آفریقا- ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی