• تخصصی اشخاص(بیمه نامه های اشخاص)
   مکان : تهران/ تهران
   تلفن : 28372302 - -
   نمابر : 28372308
   آدرس : خیابان کریم خان زند-خیابان شهید حسینی-روبه روی بیمارستان تهران- پلاک57-طبقه سوم