• بیمه عمر ساده زمانی

   بیمه عمر ساده زمانی:

   در این بیمه نامه شخص بیمه شده طی مدت زمان معین و در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت ( اعم از بیماری و حادثه ) تحت پوشش قرار می گیرد. در مقابل در صورتیکه بیمه شده تا پایان مدت بیمه‌نامه در قید حیات باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه‌گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد.

   مبنای محاسبه حق بیمه در این بیمه نامه، سن بیمه شده، وضعیت سلامت ایشان و سرمایه فوت درخواستی می باشد.

   • مدت بیمه نامه: حداقل مدت این بیمه نامه 1 سال و حداکثر مدت آن به نحوی می باشد که مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه بیش از 100 سال تمام شمسی نباشد.
   • روش پرداخت حق بیمه: روش پرداخت حق بیمه به صورت یکجا یا اقساط سالانه برابر با مدت بیمه نامه می باشد.
   • شرایط سنی بیمه شده: صدور این بیمه نامه برای بیمه شدگان از بدو تولد امکان پذیر است. حداکثر سن پوشش بیمه ای 100 سال تمام می باشد.
   • پوشش های بیمه نامه:
   • پوشش اصلی: در این بیمه نامه پوشش اصلی و اجباری"فوت به هر علت" می باشد. حداکثر سرمایه فوت به هر علت در حال حاضر 50،000،000،000 ریال می باشد.
   • پوشش فرعی: پوشش فرعی یا اختیاری بیمه نامه "فوت ناشی از حادثه" است که به میزان 1 تا 3 برابر سرمایه فوت به هر علت قابل انتخاب است. حداکثر سرمایه فوت ناشی از حادثه 50،000،000،000 ریال می باشد که با احتساب فوت به هر علت 100،000،000،000 ریال می باشد.
   • ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: افزایش سالانه سرمایه فوت بیمه نامه از صفر تا 20 درصد (به انتخاب بیمه گذار) امکان پذیر است.

   مزایای بیمه عمر ساده زمانی:

   • حق بیمه آن در مقایسه با سایر طرحهای بیمه ای ارزان است و بیمه شده می تواند با حق بیمه های کم پوشش بیمه‌ای مناسبی را اخذ نماید.
   • سرمایه این بیمه نامه از مالیات بر ارث معاف می باشد.
   • بهره مندی بیمه شده از پوشش بیمه ای فوت ناشی از حادثه
   • تهیه پوشش بیمه عمر بدون محدودیت سنی (تا سن 100 سال)
   • امکان پرداخت حق بیمه به صورت اقساط سالانه
   • امکان افزایش سالانه سرمایه فوت با در نظر گرفتن نرخ تعدیل سالانه جهت حفظ ارزش سرمایه

   بیمه عمر ساده زمانی گروهی :

   کلیه سازمان ها ، شرکت ها ، ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می توانند با انعقاد قرارداد گروهی ،کارکنان خود را تحت پوشش بیمه عمر زمانی قرار دهند. در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان (در صورتی که علت فوت تحت پوشش بیمه نامه باشد)، بیمه گر سرمایه بیمه را به وراث قانونی و یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می نماید. مبنای تعیین نرخ این قراردادها میانگین سنی و تعداد بیمه شدگان می باشد.


   دریافت فرم پیشنهاد بیمه عمر زمانی

   بیمه عمر ساده زمانی
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه عمر ساده زمانی


   ایمیل: