• مرامنامه
      مرامنامه

      شرکت سهامی بیمه سینا به عنوان شرکتی صاحب نام در ارائه انواع خدمات بیمه ای مدرن و کارآمد به بیمه گذاران و با پشتوانه توانمندی های علمی، تخصصی، خلاقیت و نوآوری همکاران و افراد خبره و صاحبنظران صنعت بیمه و همچنین با به کارگیری برترین فناوریهای اطلاعات و ارتباطات روز دنیا جهت حضوری مستمر در بازار بیمه، ماندگار در اذهان بیمه گذاران، درصدد توسعه توانمندیها و توانگری مالی خود در تمامی زمینه های بیمه گری، ارتقاء انسانی همکاران و همچنین افزایش ارزش افزوده اقتصادی برای سهامداران می باشد.در راستای تحقق این امر، اصول رعایت حقوق مشتریان، اکرام ارباب رجوع، شفافیت در اطلاع رسانی، همکاری های تنگاتنگ با شبکه نمایندگان، کارگزاران و خبرگان بیمه گری کشور، رعایت اخلاق حرفه ای در قبال رقبا، حفظ و حراست و رعایت حقوق سهامداران را به عنوان مرامنامه خود دانسته و خود و همکاران را ملزم به رعایت آن می داند.