• منشور اخلاق حرفه ای
   • پایبندی به مقررات و تعهدات

   1. احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم‌تلاش برای بی‌اثر کردن آنها.

   2. برخورد با همکاران و واسطه‌هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می‌پردازند.

   3. عدم‌چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد.

   4. پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان.

   5. پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.

   6. رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از اصول بیمه‌گری، به‌ویژه در تعیین نرخ و شرایط.

   • عدالت و انصاف

   1. تعیین دستمزد همکاران به‌صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط.

   2. رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب.

   3. پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه.

   4. تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا

   • شفافیت و صداقت

   1. صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش‌های فریب‌دهنده، پنهان‌کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات.

   2. خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع‌رسانی.

   3. انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی‌های حرفه‌ای خود به صورت واقعی.

   4. اطلاع‌رسانی به موقع به بیمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات

   5. توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت‌های دریافت خسارت

   6. برقراری روابط شفاف با مشتری به‌گونه‌ای که امکان هیچ نوع سوء‌استفاده نباشد

   • حفظ کرامت انسانی

   1. خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری

   2. انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند.

   3. محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران ورقبا.

   • رعایت حقوق اجتماعی

   1. احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن.

   2. احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان.

   3. سلوک و عدم‌کینه‌توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملکردها را نقد می‌کنند.

   4. مقابله با پولشویی و هر گونه‌ فعالیت دیگری که پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد.

   5. پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار.

   6. همکاری با سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌‌شد

   7. پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز

   8. احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان