• اهداف بیمه سینا

   اهداف کلان

   • افزایش سهم بازار
   • کاهش ضریب خسارت
   • رشد بازده سبد سرمایه گذاری
   • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان
   • بهینه نمودن ترکیب منابع انسانی

   اهداف خرد

   • ارائه انواع محصولات نوین بیمه‌ای متناسب با نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور
   • بسترسازی، طراحی و ارائه انواع تولیدات و پوشش‌های بیمه‌ای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات
   • توسعه همکاری و معاضدت متقابل با دیگر شرکت‌های بیمه فعال در قالب بیمه‌های مشترک و کنسرسیوم‌های مختلف بیمه‌ای و صندوق‌های مشترک داخلی
   • توسعه جذب ریسک‌های مطلوب از طریق عملیات قبولی اتکائی
   • (گسترش کمی و کیفی سهم بازار مناسب با ظرفیتهای سرمایه‌های مادی و نیروی انسانی و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی و منافع برای سرمایه‌گذاران (حقیقی و حقوقی
   • توسعه درآمدها و بازدهی سرمایه‌گذاری کوتاه‌، میان و بلندمدت در قالب قوانین حاکم بر صنعت بیمه
   • ارائه مشاوره فنی در زمینه تحلیل ریسک، پیشگیری و ایمنی