• بیمه های اتومبیل

   بیمه بدنه اتومبیل :

   بیمه بدنه خودرو جبران کننده خطرات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل رخ می دهد و به طور معمول شامل سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی است؛ البته خطرات اضافی دیگری نیز از قبیل شکست شیشه به هر علت، سرقت در جا (جزئی) ، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه و نوسان قیمت ها و... وجود دارد که بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، آنها را نیز تحت پوشش بدنه اتومبیل قرار دهد.

   بیمه شخص ثالث :

   بیمه شخص ثالث مطابق قانون بصورت اجباری اعمال می شود. در واقع بیمه شخص ثالث, تضمینی است از سوی دارندگان وسائل نقلیه, به افراد ثالث که در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت مالی و یا جانی توسط بیمه گر قابل جبران خواهد بود.
   منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه شخص ثالث دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه .

   بیمه سرنشین خودرو :

   این بیمه نامه بعنوان پوشش مکمل همراه بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد ارائه می شود و به موجب آن, افرادی که که در داخل وسیله نقلیه می باشند و طبق قانون در حوادث اتومبیل شخص ثالث محسوب نمی شوند (فقط راننده مقصر حادثه) تحت این پوشش قرار می گیرند.

   *********************************
   نحوه خرید بیمه نامه :

   بدلیل الزام به دریافت و بررسی مدارک خودرو ، بیمه نامه سال قبل و تکمیل فرم پیشنهاد ، فروش بیمه نامه ها بصورت حضوری در تمامی شعب و نمایندگی های سراسر کشور انجام می پذیرد .

   *********************************

   مدارک لازم جهت دریافت خسارت

   بیمه بدنه بیمه ثالث مالی

   فرم خسارت بدنه
   دانلود فایل
   فرم خسارت جانی
   دانلود فایل
   فرم خسارت مالی
   دانلود فایل
   فرم صدور بدنه
   دانلود فایل


   بیمه های اتومبیل
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه های اتومبیل
   رسول صالحی
   مدیر بیمه های اتومبیل
   ایمیل: r.salehi@sinainsurance.com