• شرایط اخذ نمایندگی

   شرایط اعطای نمایندگی

   *- شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:


   الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
   ب) اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.
   پ) عدم اعتیاد به مواد مخدر.
   ت) عدم حجر.
   ث) نداشتن سـوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
   ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان(
   چ) داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی.
   تبصره ۱- متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارایه نمایند.
   تبصره ۲- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق‌دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
   ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
   خ) گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.


   *- اعطای نمایندگی حقوقی بیمه منوط به احراز شرایط زیر و ارایه آنها به شرکت بیمه مربوطه است:


   ۱-تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف.
   ۲-تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
   ۳-موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد.
   ۴-تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر باشد.
   ۵-داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه.
   ۶-ارایه گواهی‌نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد کل سرمایه نماینده حقوقی.
   ۷-ارایه صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.
   ۸-ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران مطابق بند ث ماده ۵ این آیین‌نامه.
   ۹-مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه‌ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه باشند.
   ۱۰-ارایه صورت‌جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره.
   ۱۱-ارایه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.
   تبصره ۱- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند.
   تبصره ۲- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.
   تبصره ۳- مدیرعامل، اعضای هیئت ‌مدیره و کارکنان شاغل شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آنها نمی‌توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.

   متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی در صورت دارا بودن شرایط فوق می‌بایست نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایند. جهت دسترسی به فرم درخواست نمایندگی حقیقی اینجا را کلیک نمایید.