• چشم انداز

      شرکت بیمه سینا در چشم انداز شرکتی است:

      بازار محور، توسعه مدار و یاد گیرنده، جزء سه شرکت برتر صنعت بیمه کشور، فعال در منطقه و معتبر در سطح جهانی